Loading...
Training2019-05-23T12:41:39+00:00

TRAININGEN VOOR ZORGVERLENERS EN STUDENTEN

Het ontwikkelen van trainingen

Ik heb veel trainingen gegeven op hogescholen rondom sociale vaardigheden. In mijn vroegere werk als verpleegkundige en nu in mijn huidige werk als coach, zie ik hoe belangrijk de wijze van communiceren is. Ben je in staat je communicatie aan te passen aan de situatie en de persoon?

Ik heb trainingen doorontwikkeld over palliatieve zorg, communicatie en sociale vaardigheden, rouw- en verliesbegeleiding. Ik maak en geef trainingen op maat, dit doe ik door uitvoerig te onderzoeken wat de trainingswensen zijn en welke tools ik kan aanreiken.

De trainingsdagen bieden een afwisseling van:
  • Groepsgesprekken, ervaringen en casussen delen.
  • Kennisoverdracht van het theoretische kader van waaruit gewerkt wordt.
  • Demonstratie en uitleg van werkvormen.
  • Oefenen in groepsverband.

PALLIATIEVE ZORG

Werk je veel met mensen met een ernstige ongeneeslijke ziekte? Streef je naar kwaliteit van zorg, die zich vooral richt op kwaliteit van leven. Kun je goed met de patiënt praten over belangrijke zaken in het leven? Of vind je het ook weleens lastig om moeilijke gesprekken met de zorgvrager en zijn omgeving te voeren? We staan stil over wat het met jou doet, om iemand te verzorgen die niet meer beter wordt of zelfs stervende is. Hoe ga jij hiermee om, hoe ga je om met de gevoelens die het bij jou oproept? Hoe sluit je een zorgproces af nadat iemand overleden is. De intervisie met je collega’s is van grote waarde in deze training.

LEES MEER

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Goede communicatie is het uitgangspunt voor goede zorg. Het zorgt ervoor dat je in verbinding komt met je cliënt of patiënt. Je Je cliënt voelt zich gezien en gehoord en jij kunt je goed verplaatsen in de ander met zijn behoeften. Je oefent jouw vaardigheden als zelfbewust overkomen, actief luisteren, samenvatten en doorvragen, inlevingsvermogen, kort en duidelijk formuleren, feedback geven en ontvangen, de kracht van non-verbale communicatie en het omgaan met weerstanden en emoties. Aan het eind van de training maken wij een persoonlijk communicatieplan zodat je de opgedane kennis en vaardigheden kunt borgen voor de praktijk. Je kunt het direct toepassen en gaat uit een werkdag meer voldoening halen.

LEES MEER

ROUWBEGELEIDING

Ziekte heeft een enorme invloed op een persoon en zijn naasten. Niet alleen het overlijden van een persoon kan gevoelens van rouw oproepen, maar ook als iemand zijn vader, moeder of partner ziet veranderen door een ziekte of zelf een slechte diagnose krijgt. Het vraagt wat van jou als zorgverlener om met deze gevoelens van je patiënt en zijn omgeving om te gaan. Tijdens deze training werken we aan jouw eigen bewustwording: wat sterven en rouw voor jou als verpleegkundige of verzorgende betekent en wat het effect is op je werk. Ook kijken we hoe je patiënten, naasten en collega’s kunt ondersteunen. Er is ruimte om casussen te oefenen en ervaringen te delen.

LEES MEER

Het eerste gesprek is vrijblijvend?

Neem contact met mij op middels het contactformulier en dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug

CONTACT